Privacyverklaring

Privacyverklaring Marlisa financieel advies

1 Persoonsgegevens en doeleinden
Op de website www.marlisa.eu en bij het afnemen van diensten en producten van Marlisa financieel advies laat je (persoons)gegevens achter. Deze gegevens zijn nodig om de afgenomen diensten en producten te kunnen leveren.

De volgende persoonsgegevens worden door Marlisa financieel advies verwerkt.
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens
Bedrijfsnaam
Btw-nummer
Bankrekeningnummer
Inloggegevens
Technische gegevens zoals MAC-adres en zogeheten identifiers in cookies
Gegevens over jouw activiteiten de website
Persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in reacties op een artikel, podcast, via het contactformulier of een ander formulier

Marlisa financieel advies verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

Om ervoor te zorgen dat je gebruik kunt maken van alle functies op de website.
Om contact met je op te nemen om een dienst te kunnen leveren, je toegang te geven tot een account op de website of om antwoord te geven op vragen.
Om je te informeren bij wijzigingen van producten en diensten, alsmede wijzigingen in de algemene voorwaarden en het privacybeleid.
Voor marketingdoeleinden.
Om jouw gedrag op de website te analyseren ten behoeve van het optimaliseren van de website en het afstemmen van het aanbod op jouw voorkeuren.
Om te voldoen aan de wettelijke administratieve verplichtingen die horen bij het voeren van een BV.

Voor de administratie geldt een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Overige persoonsgegevens blijven maximaal drie maanden na uitschrijving bewaard.

2 Derden

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden. Er worden wel persoonsgegevens verstrekt aan externe partijen als is benodigd is voor het leveren van een dienst of product van Marlisa financieel advies.

Met alle externe partijen is een verwerkingsovereenkomst getekend waarin staat vastgelegd dat persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van Marlisa Beheer BV niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. Daarnaast is vastgelegd dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig en worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn.

3 Recht op inzage, correctie en verwijdering

Wanneer je jouw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Marlisa financieel advies wilt inzien, laten wijzigen of laten verwijderen, kan dat door een e-mail te sturen naar info@marlisa.eu. Via deze weg kun je tevens de toestemming die je eerder hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, weer intrekken. Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kunnen niet verwijderd worden.

Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marlisa financieel advies.

Wanneer we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4 Cookies
Marlisa financieel advies gebruikt functionele en analytische cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen voor een goed werkende website. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.

Analytische cookies
Marlisa financieel advies maakt gebruik van Google Analytics, die gebruikmaakt van analytische cookies.
Google Analytics gebruikt voor de statistieken de IP-adressen van websitebezoekers.

MailBlue
Marlisa financieel advies gebruikt MailBlue voor het versturen van e-mails.

MailBlue houdt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Ook wordt gewerkt met zogeheten tags. Daardoor is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

Sociale media
Marlisa financieel advies maakt gebruik van koppelingen met de volgende sociale media:
Facebook
LinkedIn
Google+
Marlisa financieel advies heeft geen inzage in de gegevens die sociale media verzamelen en gebruiken. Bekijk de privacy policy van deze diensten om er achter te komen hoe zij met jouw privacy omgaan.

5 Identiteit en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
www.marlisa.eu | Marino Marlisa | info@marlisa.eu
Bedrijfsgegevens: Marlisa financieel advies | Eikenlaan 36 | 7271HG Borculo
KvK 61995495 – BTW …-…

Deze verklaring is van toepassing op de website www.marlisa.eu en alle subdomeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.